DANIŞMANLIK YAKLAŞIMIMIZ

Harput Ajans Danışmanlığının değişik sektörlerde ve alanlarda devam ettirdiği danışmanlık hizmetlerindeki vizyoner bakış açısı söyle olmuştur;

  • Güven Oluşumu
  • Kurumsal İhtiyaç Analizi
  • Stratejiler Oluşturmak
  • Yeniden yapılanma
  • Bilgi ve Teknoloji Yönetim Sistemi
  • Uygulama &İyileştirme ve ve Gelişim Çalışmaları
  • Organizasyonel Gelişim
  • Takip ve Gözetim

Bugüne kadar birçok farklı sektörde çok sayıda işin geleceğini planladık.Geleceğe giden yolu açtık.Şirketlerin yeni ürün ve hizmetler geliştirmelerine yardımcı olduk.

Operasyonları süreç ve operasyonel bazlı hızlı,verimli,karlı,düşük maliyetli ve çevik hale getirdikOrganizasyonlarda değişim heyecanı yarattık,çalışanlara sürekli gelişim,değişim ve dönüşüm motivasyonu aşıladık.Ayrıca geleceğin hedeflerine ulaşmak için bugünden itibaren atılması gereken adımları net,somut ve anlaşılır biçimde müşterileimizin önüne seriyoruz.

Gelecek,bütünsel yaklaşım ve kusursuz süreçler ile artık sizin kontrölünüzde diyoruz.

İnovassyon,dönüşüm ve liderlik bir çok değişik şekilde ortaya çıkabilir.Müşterilerimizin zorlu sorunlarını “çözüm ve sonuş odaklı” farklı yöntemler bularak çözeriz.Hem iş hem de teknoloji bakış açısıyla stratejiler belirler ve uygulamalarında müşterilerimizle birlikte çalışıp,rekabette öne geçmelerine yardımcı oluruz.

Hizmet alanlarımız yaLnızca özel sektörle sınırlı kalmadı.Kamu kurumları,dernekler ve sivil toplu kuruluşları ile projeler yürüttük,geleceği birlikte planladık.

Hızla artan bilgi,ardı ardına gelen teknolojik yenilikler,değişen dünya ve tüm bunlarla birlikte dönüşen insan…

BİZ BU YOLU BİLİYORUZ.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi


Teknoloji Sektörü Danışmanlığı

Kamu Sektörü Danışmanlığı


Aile Şirketleri Yönetim Danışmanlığı

Eğitim Yönetimi Danışmanlığı


Kurumsal Performan Yönetimi Danışmanlığı

Süreç İyileştirme Danışmanlığı


Sektörlere Yönelik ERP, CRM ve CSM Yönetimi

İmaj ve İletişim Danışmanlığı


Sporda Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Etkinlik ve Organizasyon Yönetimi